Авторски права, Интернет право и право на интелектуалната собственост

Благодарение на дългогодишния си професионален опит адвокатите на нашата кантора предлагат правни услуги и консултации в сферата на интелектуалната собственост и при регулиране на търговските отношения в електронното пространство.

Специфичните познания на нашите адвокато Ви предлагат адекватно и конкурентоспособно реализиране на Вашите проекто в областта на  дигиталните технологии и на интелектуалната собственост (авторско право, марково  право и право на индустриална собственост).

Кантората БГАдвокат ви  предлага следните услуги в сферата на Интернет правото и Интелектуалната собственост:

 1. Интернет право:
 • изготвяне на договори за изработка на софтуер, лизензни договори, авторско-правна защита и патентоспособност на софтуерен код, защита на авторско съдържание
 • Консултации по договори, сключени по електронен път или чрез онлайн платформи
 • Изготвяне на договори с предмет права върху домейн. Консултация при търсене и регистрация на Интернет домейн
 • Съдебно и извънсъдебно представителство при спорове по отношение на авторските права
 • Консултации и съдебно и извънсъдебно представителство при спорове при нарушаване на правата върху търговска марка
 • Изготвяне на предупреждение за преустановяване на неправомерни действия (Unterlassungsverpflichtungserklärung).
 • Изготвяне на Общи условия (AGB´s) за ползването на Интернет услуга и на онлайн-платформи и онлайн-магазини
 • Изготвяне на клаузи за изключване отговорността
 1. II. Право на търговските марки:
 • Регистрация на търговски марки –
 • Защита на права върху търговска марка
 • Консултации относно въпроси в областта на патентното право, индустриалния дизайн, географските означения за произход.

III. Авторски права и Интелектуална собственост:

 • Съдебна и извънседбна защита при нарушаване на авторските права при незаконно сваляне на филми, музика и при нелегалното ползване на чужд снимков материал (urheberrechtliche Abmahnung)
 • Съдебна и извънседбна защитапри нарушаване на Вашите авторски права
 • Изготвяне на договори за лицензиране на авторски права

Контактирайте ни безплатно сега!