Банково право

Банковото право обхваща всички правни въпроси във връзка с отношенията между кредитните институции и техните клиенти.

Банковото право в Германия е кодифицирано в различни закони – закон на спестовните каси –Sparkassengesetz, закон на строителните спестовни каси –Bausparkassengesetz, закон на немската държавна банка –Bundesbankgesetz, граждански закон –BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), закон за кредитирането –Kreditwesengesetz, закон против пране на пари –Geldwäschegesetz, закон за чековете –Scheckgesetz и други.

Нашата кантора предлага на клиентите на банките надеждна защита при преговорите им с банки. Нашите адвокати проверяват договорите, намират празноти в договорните клаузи и подпомагат своите клиенти в търговските им отношения с банките.

В случай, че клиентът  не може да обслужва заема си, банката пристъпва към прекратяване на заема и публична продан. Като правна кантора  ние Ви препоръчваме своевременно да потърсите запознат с банковото право адвокат. Колкото по-рано разберете опасността, толкова по-добре Вашите права и интереси могат да бъдат защитени.

В областта на банковото право предлагаме на нашите клиенти правни консултации относно различни видове договори с банки и спестовни каси

 • Инвестиционно право
 • Отговорност за банкови препоръки и съвети
 • Търговия с финансови продукти като Forex и Binary Options (binäre Optionen)
 • Потребителски кредити
 • Кредити за недвижими имоти
 • Ипотечни кредити
 • Необслужване на кредити
 • Правни консултации относно сключването и прекратяването на договори за заем
 • Правни консултации относно поръчителство
 • Проверка на предложения и договори за строително финансиране
 • Правни консултации при търговски кредити
 • Правни консултации относно различни видове обезщетения
 • Инвестиционни договори
 • Договори за ползване на кредитни карти
 • Проблеми във връзка с плащания с кредитни карти
 • Договори за лизинг

 

Право на капиталовите пазари

В областта на правото на капиталовите пазари предлагаме следните правни услуги

 • Консултации и правни становища относно различни видови инвестиционни договори
 • Съдействие при преговори за сключване на инвестиционни договори
 • Консултации относно обезщетения във връзка с некоректни информации и препоръки в рамките на инвестиционни сделки
 • Консултации относно търговия с различни видове финансови продукти, например Forex и Binary Options (binäre Optionen)