Адвокат Владислав Димитров

Правни области

Търговско право, дружествено право, трудово право, банково право, право на капиталовите пазари, медицинско право, гражданско право

Профил

Адвокат Владислав Димитров завършва елитния Лудвиг Максимилиян унивеситет в град Мюнхен през 2009 година. Освен дейността си в реномирани адвокатски кантори в град Мюнхен, адвокат Димитров има и богат професионален опит като предприемач. Благодарение на разнообразния си  и богат професионален опит адвокат Димитров предлага правни консултации в различни области на правото- трудово право, административно право, банково право, право на капиталовите пазари, търговско право, дружествено право, икономическо право, гражданско право, медицинско право.

Адвокат Димитров е член на адвокатската колегия в град Мюнхен

Езици: Български, немски, английски

 

Адвокат Неше Филипатос

Правни области

Трудово право, административно право, търговско право, дружествено право, право на интелектуалната собственост, интернет право, гражданско право

Профил

Адвокат Неше Филипатос завършва право в Бременския университет през 2009 година. Адвокат Филипатос има богат професионален опит, натрупан в елитни адвокатски кантори в Бремен и Мюнхен, а също така и в правния отдел на бременското радио. Благодарение на разнообразния си професионален опит адвокат Филипатос предлага правна помощ в различни правни области – право на интелектуалната собственост, интернет право, гражданско право, трудово право, административно право, търговско право, дружествено право.

Адвокат Филипатос е член на адвокатската колегия в град Мюнхен

Езици: Български, немски, английски, турски