Административно право в Германия

Адвокатите на нашата кантора оказват правна помощ и съдействие във връзка с производства за оспорване на индивидуални административни актове, в случай че тези са незаконосъобразни или нецелесъобразни. Кантората ни предлага процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции в Германия. Ние Ви съпровождаме с правна помощ и обслужване при издаване…

Банково право в Германия и България

Банковото право обхваща всички правни въпроси във връзка с отношенията между кредитните институции и техните клиенти.
Банковото право в Германия е кодифицирано в различни закони – закон на спестовните каси -Sparkassengesetz, закон на строителните спестовни каси -Bausparkassengesetz, закон на немската държавна банка -Bundesbankgesetz…

Търговско и дружествено право в Германия и България

В областта на търговското и дружественото право в Германия и България предлагаме консултации на различни теми.
Консултация, изготвяне и сключване на всякакви видове договори в областите на търговското и дружественото право в България и Германия. Договори за покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионнидоговори…

Авторски права, Интернет право и право на интелектуалната собственост

Благодарение на дългогодишния си професионален опит адвокатите на нашата кантора предлагат правни услуги и консултации в сферата на интелектуалната собственост и при регулиране на търговските отношения в електронното пространство. Специфичните познания на нашите адвокати Ви предлагат адекватно и конкурентоспособно реализиране на Вашите проекти в областта…

Трудово право в Германия

Адвокатите от БГ Адвокат консултират и представляват служители и работодатели в цяла Германия в областта на трудовото право. Ние съдействаме на нашите клиенти при решаването на всякакви проблеми свързани с работа в Германия. Дейността ни е свързана особено със съдебно и извънсъдебно решаване…