shadow

Трудово право – важни документи

Ако имате нужда от консултация в областта на трудовото право е важно да подготвите следните документи

  • Трудов договор
  • Предизвестие за прекратяване на трудовия договор, свидетелства, фактури и други документи от работодаеля
  • Тарифни договори
  • Документи доказващи доходите, особено през последните месеци
  • Име и адрес на работодателя
  • Кореспондиция и документи с бюрото по труда