Трудово право в Германия

Адвокатите от БГ Адвокат консултират и представляват служители и работодатели в цяла Германия в областта на трудовото право. Ние съдействаме на нашите клиенти  при решаването на всякакви проблеми свързани с работа в Германия.

Дейносттани е свързана особено със съдебно и извънсъдебно решаване на спорове относно:

 • прекратяване на трудови правоотношения
 • искове срещу незаконно уволнение и възстановяване на работа
 • заплащане на обезщетения
 • неплатени трудови възнаграждения
 • тормоз на работното място (Mobbing)
 • забрани за конкурентна дейност.

Освен със съдебно и извънсъдебно решаване на спорове ние Ви предлагаме и консултации относно:

 • изготвяне и проверка на трудови договори
 • съдействие при преговори между работодатели и служители
 • майчинство
 • браншови договори и минимална заплата
 • свидетелство с преценка на работодателя за работата на служителя
 • командироване на работници в Германия
 • предоставяне на персонал за временна работа в Германия и др.