Цени

Прозрачната ценова политика е една от основни цели на нашата кантора. Законовата уредба относно заплащането на адвокатските услуги в Германия е комплексна и в много случаи трудноразбираема за клиентите. Съществуват три основни начина на формиране на цените на адвокатските услуги:

Такси

  1. Според закона за адвокатските такси (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Според закона за адвокатските такси таксите зависят от т. нар. “стойност на правния спор”. В различните правни области има различни правила за изчисляване на стойността на правния спор. В повечето случаи може да бъде обобщено, че стойността на правния спор е равна на стойността на Вашия иск или на този на противниковата страна.
  2. Според времето, което е нужно за решаването на даден казус.
  3. Общи пакетни цени за определена консултация или казус.

Тъй като всеки случай е индивидуален и изисква отчитането на различни фактори, ние се стремим да информираме нащите клиенти възможно най-рано за всички такси (адвокатски, съдебни и др.). Направете безплатно запитване и нашите адвокати ще Ви информират обстойно както за конкретните такси във Вашия случай, така и относно други важни аспекти.

Друг важен аспект относно съдебните и адвокатски такси е, че в немското право страната, която загуби дадено дело, е длъжна да плати всички разноски по делото. Т.е. в случаите, в които нашите клиенти спечелят дадено дело, ответната страна заплаща всички съдебни и адвокатски разходи, включително и тези, които нашите клиенти са заплатили за нашата дейност. Изключение от това правило правят съдебените такси в работното право. На първа инстация пред съда по правни въпроси всяка страна си поема съдебните разходи без значение дали е губещата или печелившата страна в делото.

За нащите клиенти, които разполагат с ограничени финансови средства съществува възможността за покриване на адвокатските такси и съдебните разноски от държавата. Направете безплатно запитване и нашите адвокати ще Ви информират обстойно за тази възможност.